0

Điều kiện áp dụng Phiếu Giảm Giá

1. Phiếu Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trên Website hoặc ứng dụng trên điện thoại di động của Cty Thiên An.

2. Để sử dụng các Phiếu Giảm Giá, mã giảm giá phải được nhập vào trang thanh toán sau cùng.

3. Mỗi mã giảm giá có thể được sử dụng một lần hoặc nhiều lần tùy từng điều khoản và điều kiện được áp dụng tương ứng.

4. Cty Thiên An có quyền hủy bỏ hoặc điều chỉnh các đơn đặt hàng, hoặc thu hồi việc sử dụng các mã giảm giá đối với các mã giảm giá đã được sử dụng trong các trường hợp sau:

a. Việc sử dụng mã giảm giá có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ.

b. Lạm dụng các mã giảm giá, bao gồm cả lượt sử dụng mã giảm giá bởi nhiều tài khoản hoặc nhiều lượt thanh toán bởi cùng một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng;

c. Mã giảm giá được sử dụng không đúng mục đích mà Cty Thiên An hướng đến (bao gồm việc bán lại phiếu giảm giá hoặc khách hàng sử dụng mã giảm giá để mua hàng hóa nhằm mục đích mua đi bán lại).

5. Trừ khi được quy định khác đi, mã giảm giá hoặc các hình thức giảm giá khuyến mãi khác sẽ không có giá trị áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá khác, trừ trường hợp hàng hóa đã được giảm giá trước đó trên http://thienancom.vn

6. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được quy định cho các mã giảm giá đặc biệt (ví dụ như thời hạn sử dụng, giá trị giảm giá và loại hàng hóa áp dụng), và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của các mã giảm giá này.

7. Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, email, số điện thoại) một cách chính xác và đầy đủ khi đặt hàng trên Website. Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ dẫn tới việc không thể nhận mã giảm giá, Cty Thiên An sẽ không có trách nhiệm khôi phục hiệu lực và/hoặc cấp lại mã giảm giá.

8. Mã giảm giá của Cty Thiên An sẽ không được quy đổi thành tiền mặt.

9. Cty Thiên An bảo lưu quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của mã giảm giá này mà không cần thông báo trước.

10. Trường hợp đơn hàng của khách hàng đủ điều kiện để được hưởng chính sách "hoàn trả tức thời", Cty Thiên An sẽ không thực hiện việc cấp lại và/hoặc khôi phục hiệu lực của mã giảm giá đã được áp dụng trên đơn hàng (ngoại trừ mã tiền điện tử và mã giảm giá từ các đối tác của Cty Thiên An). Khách hàng có thể liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ thêm.

11. Trừ trường hợp mã giảm giá/ mã tiền điện tử có điều khoản và điều kiện đặc biệt khác, mỗi mã giảm giá/ mã tiền điện tử sẽ:

a. Chỉ có thể áp dụng được 1 lần duy nhất;

b. Nếu giá trị đơn hàng thấp hơn giá trị mã giảm giá/mã tiền điện tử mà khách hàng áp dụng, giá trị phần chênh lệch sẽ không được hoàn trả.

12. Trong trường hợp một vài sản phẩm của khách hàng được Cty Thiên An hoàn tiền hoặc hỗ trợ bằng hình thức mã giảm giá/ mã tiền điện tử, tổng giá trị mã giảm giá/ mã tiền điện tử sẽ không được cộng gộp hoặc chia nhỏ.