0

Chế phẩm trị nấm từ thảo mộc – ANISAF SH-02

PVN64
TB Nông nghiệp
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM (VAST) 
Còn hàng (100)
330.000₫ 350.000₫
* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT
(Đang cập nhật ...)
QR code cho sản phẩm Chế phẩm trị nấm từ thảo mộc – ANISAF SH-02

Thành phần: Dịch chiết từ các thảo dược Bồ kết, Hy thiêm, Đơn buốt, Cúc liên chi dại, Phytoalexin từ thực vật.

Đối tượng phòng trừ:  Nấm hại cây trồng (nấm hại lá, thân, quả, rễ) Cơ chế tác dụng: Tác động theo con đường trực tiếp thông qua phun cây, tưới gốc, phun môi trường quanh tán cây.

Cách sử dụng:

-  Khi có nấm xuất hiện, dùng dung dịch pha loãng 1% phun toàn bộ cây (lá, cành, thân, gốc), nhắc lại sau 3-5 ngày; Sử dụng thuốc pha loãng ở nồng độ 0,2% - 0,5% phun môi trường xung quanh tán cây.

-  Với trường hợp bị nấm rễ, ngoài sử dụng như trên cần kèm theo sử dụng dung dịch pha loãng 1% tới đẫm vùng rễ quanh tán.  Phun (tưới gốc) nồng độ 1% định kỳ 1-2 tháng/ lần trong suốt chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây (tùy theo tình hình sâu bệnh cụ thể của từng nơi để cán bộ kỹ thuật ra quy trình cụ thể) là biện pháp tốt nhất để phòng nấm xuất hiện trở lại ở những diện tích vùng trồng đã bị nấm hại xuất hiện.
Các bệnh nấm thường gặp ở cây:

-   Bệnh chết cây con, thối rễ con, thối rễ: hay gặp trên nhiều loại cây. Bệnh này do nấm Pythium speciesa; P. phanidermatuma; P.myriotiluma, P.spinosuma (bào tử tồn tại trong đất). Du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới.

-  Nhiều bệnh ở rễ, thân, lá và quả của cây trồng lâu năm: do nấm Phytophthora palmivora (Bào tử hậu, sợi nấm tồn tại trong tàn dư cây bệnh và có thể cả bào tử trứng trong đất); du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới.

-  Thối gốc (héo nhanh) hồ tiêu, thối rễ ớt: do nấm Phytophthora capsicia (bào tử hậu, sợi nấm tồn tại trong tàn dư cây bệnh trên ruộng và có thể cả bào tử trứng trong đất); du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới.

-   Thối nõn dứa: do nấm Phytophthora nicotianaea (bào tử hậu, sợi nấm tồn tại trong tàn dư cây bệnh và có thể cả bào tử trứng trong đất); bào tử hậu trong đất, du động bào tử lan truyền qua nước trong đất và nước mưa hoặc nước tưới. -  Héo Fusarium: do nấm Fusarium oxysporum, Fusarium sp. (bào tử hậu tồn tại trong đất, xâm nhiễm cả rễ cây không phải là ký chủ); mạch dẫn hóa nâu.
-  Thối thân và quả: do nấm Sclerotinia sclerotiorum (hạch nấm lớn, màu đen tồn tại trong đất), hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán trên đồng ruộng.

-  Thối gốc thân: do nấm Sclerotium rolfsii (hạch nấm tròn, nhỏ, màu nâu tồn tại trong đất); hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán trên đồng ruộng.

-  Chết cây con, thối rễ và thân: do nấm Rhizoctonia sp. (hạch nấm hoặc sợi nấm điển hình trên tàn dư cây bệnh tồn tại trong đất); hạch nấm là dấu hiệu chẩn đoán cho một số loài trên đồng ruộng; sợi nấm phân nhánh vuông góc trong mẫu cấy trên môi trường khi phân lập giám định. Xem chi tiết ANISAF SH-02 tại đây!